Jungfrusundsregattan 2020

Covid-19 så det blev shorthand. Vi vill satsa på stor middag och umgänge efter kappseglingen det är ett av signum för Jungfrusundsregattan. Men i år fick vi inte ha detta utan alla skulle hem till hemmahamn efter avslutat kappsegling. Tävlingen från en liten Express.. Tävlingen: vi hade gjort en bana för NO vind men innan […]